سقوط سهام کاشی سعدی تنها نماد سبز گروه کاشی و سرامیک

سقوط سهام کاشی

سعدی تنها نماد سبز گروه کاشی و سرامیک

به گزارش بازار کاشی و سرامیک به نقل از بورس نیوز؛

سقوط سهام کاشی سعدی در بورس فقط “کسعدی” متعلق به کاشی سعدی سبز است.

این سهم در صفر تابلو مثبت است. سایر نمادهای گروه کاشی و سرامیک قرمز و منفی هستند.

 

متن از سهام یاب:

#کسعدی با فشرده شدن و تنگ شدن دهانه باندهای بولینگر امید زیادی هست تا این سهم با سهامدارای قویش بتونه پر قدرت از سقف کانال کامل عبور کنه و تثبیت کنه خودشو ومنتظر یک صعود خوب باشیم خصوصا با حجم خریدار خوب تو روز کاری قبل!
نظر شخصی
پرسود باشین

#کحافظ #کفپارس #کساوه #کهرام #کسعدی

بازدهی گروه کاشی_و_سرامیک در سال 1398
بیشترین بازده: کحافظ
کمترین بازده: کترام