سازمان بازرسی کل کشور پیگیر کارخانه کاشی چینی‌

سازمان بازرسی کل کشور پیگیر کارخانه کاشی چینی‌خواهد بود

با وجود اصرار تیم اقتصادی کرمانشاه بر تصمیم غلط احداث کارخانه کاشی توسط چینی ها، مسئولان سازمان بازرسی استان در حال پیگیری موضوع هستند.

به گزارش بازار کاشی و سرامیک به نقل از دانا؛ بعد از دستور مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در مورد ابطال سریع مجوز کارخانه کاشی و سرامیک

که در استان کرمانشاه آن هم بدون هماهنگی با معاونت مربوطه این وزارتخانه صادر شده بود، رییس سازمان صمت استان ظاهرا تاکنون اقدامی

در این راستا انجام نداده و برعکس با همراهی معاون اقتصادی استاندار بر ماندگاری چینی ها اصرار دارد!

آنها که پیش از این نیز هشدارهای انجمن کاشی و سرامیک کشور در مورد ورشکستگی کارخانه های داخلی و دستور ریاست قوه قضاییه

برای ورود سازمان بازرسی کشور به این موضوع را نادیده گرفته اند ظاهرا کماکان بر تصمیم اشتباه خود مصرند تا صنعت کاشی را به قهقهرا ببرند.

حاتمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در اظهارات اخیرش بیان کرده که از اجرای پروژه کاشی و سرامیک توسط چینی ها کوتاه نمی آییم!

این کارشناس اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را لازمه توسعه صادرات به عنوان توجیهی برای این کار عنوان کرده است،

این در حالی است که اصولا ورود سرمایه های خارجی بر دخالت فیزیکی آنها ارجح تر است و چنانچه در این زمینه توانایی داشتند

می توانستند سرمایه های آنها را به کارخانه‌های این صنعت تزریق کنند تا ظرفیت های راکد آنها فعال شود نه اینکه رقیب جدید

و جدی و قوی برای خارج کردن آنها از مدار تولید بیاورند.

ضمن اینکه صادرات آنها با به کار گرفتن آب و خاک این کشور _که تاثیر چندانی قاعدتا بر اشتغال هم ندارد_ هیچگونه تعهد ارزی

به کشور هم ندارند و سود چندانی عاید ما نمی کنند.

سازمان بازرسی کل کشور پیگیر کارخانه کاشی چینی‌

دنباله روی رییس سازمان صمت از تصمیم اشتباه معاونت اقتصادی که این همه اعتراض تولیدکنندگان داخلی

را به همراه داشته و عدم توجه به دستورات سازمانی برای ابطال مجوز کارخانه مذکور قطعا نشانه روزهای بدتری

برای صنعت نیمه تعطیل استان است و وزارت صمت باید به فکر یک مدیر توانمندتری باشد که به جای حمایت

از خارجی ها به فکر تولیدکنندگان داخلی باشد که با این مشکل و تحریم چرخ صنعت کشور را می چرخانند.

بازرسی: در حال پیگیری موضوع هستیم

محمدجهانیان، بازرس کل استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مرصاد در مورد دستور ریاست قوه قضاییه

برای پیگیری این موضوع اظهار داشت: در حال بررسی موضوع هستیم.

با ورود سازمان بازرسی انتظار می رود که سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود؛

اما قطعا از لحاظ عقلی و منطقی صحیح نیست که تولیدکنندگان ما در داخل کشور هم

با خارجی ها رقابت کنند و این تفکرات در مورد ورود سرمایه گذاری خارجی به اقتصاد نیمه جان استان ضربات سختی وارد خواهد کرد.

اصولا درست هم نیست برای پر کردن رزومه مدیریتی و برای فرار از زیر بار فشار ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی اینگونه یک صنعت را به نابودی کشاند.