رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات نفس صنایع را به شماره انداخته

 

رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات نفس صنایع را به شماره انداخته

 

عطارها نماینده انجمن کاشی و سرامیک خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت:

رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات، نفس صنایع را به شماره انداخته است.

 

به گزارش ای سرام به نقل از خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، «رضا عطارها» نماینده انجمن کاشی و سرامیک خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

در دیدار روسای انجمن‌های تخصصی صنایع همگن خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با نمایندگان قوه قضاییه در استان یزد

ضمن تشریح مشکلات یک صنعتگر از بدو سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از پروژه، بیان داشت:

امروز شرایط سرمایه‌گذاری در کشور دشوار است و صنعت کاشی و سرامیک نیز از این مشکلات عدیده مستثنا نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: رفع تعهد ارزی ناشی از صادرات از قبیل مشکلاتی است که امروز نفس صنایع کاشی و سرامیکی را به شماره انداخته است.

این شرایط دشوار تعهدات ارزی تداوم یابد سرنوشت مجموعه‌های بزرگ صنعتی مبهم خواهد بود.

امروز مجموعه‌های صنعتی باید با افزایش تورم و رشد تصاعدی قیمت مواد اولیه به تولید بپردازند

درحالی‌که تولیدات خود را باید باقیمت ثابت بدون افزایش حاشیه سود در سایر کشورها عرضه کرد و

با شرایط نامساعد اقتصاد داخلی در کشورهای همسایه که ازلحاظ اقتصادی ثبات بیشتری نسبت به ما دارند به رقابت بپردازیم

و این مهم کار را برای ما به جد دشوار کرده است.

رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات نفس صنایع را به شماره انداخته

رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات نفس صنایع را به شماره انداخته

این فعال اقتصادی با تأکید بر ناهماهنگی‌های مدیران حوزه صنعت و تجارت در دستگاه‌های مختلف کشور بیان داشت:

در حال حاضر ماهم به‌عنوان تولیدکننده شاهد تلاش مسئولان در عرصه‌های مختلف هستیم

اما این تلاش و عزم همگانی از دستگاه‌های مرتبط و متعدد با مصوبات و بخشنامه‌ها و قوانین و دستورالعمل‌های مختلف،

خود بحران و چالشی را برای تولیدکنندگان به همراه داشته

که اتفاقاً نه‌تنها این مهم را یاری نکرده بلکه خود مزید بر علت موانع تولیدشده‌اند.

****

نماینده انجمن کاشی و سرامیک خانه صمت استان یزد در آخر نسبت به لزوم و اهمیت مشاوره

و اعمال‌نظر انجمن‌های تخصصی صنایع همگن در وضع و اجرای قوانین مرتبط حوزه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد.