بررسی تالک و نقش آن در صنعت کاشی و سرامیک

ویژگی بارز تالک (3MgO.4SiO2).H2O                         

نرمی بسیار زیادش است. از تالک میکرونیزه که از اشعة ماوراء بنفش عبور داده شده به عنوان پودر بچه استفاده می شود.

این ماده از لحاظ نرمی بسیار مورد توجه و پسند می باشد اما از لحاظ مورنولوژی مورد پسند و توجه نمی باشد چرا که بواسطه این مورنولوژی پولکی فرم و داشتن سطح زیاد، در یک مقطع می تواند منجر به حبس هوا و منجر به عیب هوادار بودن شود.

تالک ساختار سه لایه ای داشته و پیوند بین لایه ها از نوع پیوند های واندروالسی است. در پخت رفتار دوگانه نشان می دهد؛ هنگامیکه در بدنه ها مورد استفاده قرار می گیرد:

1- زیر 1100 درجه عامل ایجاد تخلخل است.

2- بالای 1150 درجه به عنوان عامل فلاکسی عمل می کند.

*در بدنه های کاشی دیواری و کف چنانچه تالک بزنیم مشکلی پیش نمی آید.

*در پرس تا حدود 10 الی 12درصد وجود تالک مشکل ایجاد نمی کند.

خواص تالک:

  • 1- از انقباض حین خشک شدن می کاهد زیرا حتی با وجود ریزدانه بودن غیر پلاستیک است.

  • 2- تا دمای 1100درجه از انقباض حین پخت جلوگیری می کند.

  • 3- به علت سختی بسیار کم تالک، سطح مخصوص پرس شده بسیار صاف خواهد بود.

  • 4- رنگ پس از پخت را روشن تر می کند.

  • 5- مصرف آن در بدنه هایی که دمای پخت بیش از 1150درجه دارند، محدوده پخت را باریک می کند.

  • 6- از طریق ایجاد سیلیکات های منیزیم شوک پذیری محصول را افزایش می دهد. (بدنه های ساخته شده در کارگاه)