انواع مواد اولیه ساخت سرامیک

انواع مواد اولیه ساخت سرامیک

به طور کلی انواع مواد اولیه ساخت سرامیک را در سه گروه اصلی شامل؛ فلزات، سرامیکها و پلیمرها دسته بندی میکنند. علاوه بر اینها مواد دیگری نیز با ترکیب شدن مواد مختلف ایجاد میشود که کامپوزیت نام دارد، که گروه چهارم را تشکیل میدهد. در شکل (1 )انواع مواد به همراه ویژگیها و کاربرد آنها شرح داده شده است.

انواع مواد اولیه ساخت سرامیک

فلز

آلومینیوم، منیزیم، تیتانیوم، مس، نیکل، فولاد و چدن مثالهایی از فلزات و آلیاژهای فلزی میباشند. آلیاژ مخلوط یا محلول جامد فلزی متشکل از یک فلز اصلی که آن را فلز پایه میگویند که به همراه یک یا چند عنصر فلزی و یا غیرفلزی است. به طور کلی فلزات هدایت حرارتی و الکتریکی بسیار خوبی دارند. همچنین فلزات و آلیاژهای فلزی شکل پذیر، چکش خوار و دارای استحکام و سفتی بالایی میباشند. از لحاظ کاربرد، فلزات برای سازه هایی که نیاز به تحمل بار بالا داشته باشند، بسیار مفید میباشند اما فلزات مقاومت به اکسید شدن ضعیفی داشته و در حرارتهای بالا پایداری مناسبی ندارند

 

سرامیک

سرامیک ها را میتوان به عنوان مواد غیر آلی غیر فلزی تعریف کرد. دّر نجف و الماس مثالی از سرامیک هایی هستند که به طور طبیعی پدید می آیند. در حالی که سرامیکهای پیشرفته توسط پالایش سرامیک های طبیعی پدید می آیند. سرامیک های پیشرفته به عنوان زیرلایه در تراشههای رایانه های خانگی، نسوزها، خازنها، ارتباطات بیسیم، عایق های الکتریکی و حرارتی کاربرد دارند.

برخلاف فلزات، سرامیک ها هدایت حرارتی و الکتریکی پایینی دارند و از لحاظ خواص مکانیکی، در برابر سایش و فشار، سختی بالایی دارند؛ اما بسیار ترد و شکننده می باشند و در مقابل ضربه مقاومت پایینی دارند. سرامیکها دارای استحکام ویژهای در مقابل نیروی فشاری هستند. قطعات سرامیکی پس از گذراندن یک سری عملیات آماده سازی که بر روی مواد اولیه صورت میگیرد، تولید میشوند. امروزه به کمک فرایندهای پیشرفته، متخصصان قادر به تولید سرامیک هایی با مقاومت به ضربه مناسب شده اند. این پیشرفتها موجب شده که از سرامیکها بتوان در کاربردهایی که نیاز به تحمل نیروهای مختلف است، استفاده کنند.

دسته بندی سرامیک ها

سرامیکها بر اساس خواص، ساختار و کاربرد دسته بندی میشوند. شکل زیر دسته بندی انواع سرامیک ها از لحاظ کاربرد را نشان میدهد.

انواع مواد اولیه ساخت سرامیک

هریک از این سرامیک ها، کاربردهای مختلفی در صنایع گوناگون نظیر الکترونیک، هوافضا، خودرو، نفت و پتروشیمی و مخابرات دارند. به عنوان مثال سرامیکهای پیشرفته نظیر لنت ترمز دارای مقاومت به سایش بالا هستند و نازل موشک از جمله سرامیک های با خواص دیرگدازی بالا است که در شکل نشان داده شده است.